advies

Vreeken Groep geeft advies op diverse bouwgerelateerde gebieden. Deze adviesfunctie ondersteunt organisaties met betrekking tot bestaande gebouwen, maar ook bij bouwprojecten, nieuwbouw en/of renovatie, die reeds in de fase van uitvoering zijn beland. De onderwerpen kunnen uiteenlopend van aard zijn en bestrijken terreinen als:

  • Het doorlichten van projecten of projectorganisaties middels een Quick-scan
  • Investeringsprojecten (haalbaarheidsonderzoek)
  • Grondexploitatie
  • Aangelegenheden met de overheid

programma van eisen

De start van een succesvol bouwproject begint bij een programma van eisen (PvE).
Alle partijen die bij het ontwerp- en bouwproces betrokken zijn, weten dan wat er van hen verwacht wordt. De Vreeken Groep kan voor u een PvE opstellen maar ook op deelgebieden ondersteuning of advies bieden waar dat gewenst is. Wij streven naar een helder, realistisch en meetbaar resultaat. Geen enkel bouw- of huisvestingsproject is hetzelfde en wij beschikken over de ervaring en kennis om voor elke sector waarin wij werkzaam zijn een geschikt PvE op te stellen.

haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek doen wij om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van verschillende huisvestingsopties. Daarbij onderzoeken wij de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden op basis van de technische en functionele eisen en financiële randvoorwaarden van de klant. Om een juiste keuze te kunnen maken worden de opties qua exploitatie en investering voor uw organisatie naast elkaar gezet.

ontwerp

Het maken van een schetsontwerp als een onderdeel van de uitwerking van het Programma van Eisen kan door ons zelf worden uitgevoerd. Het tekenwerk van kleine en middelgrote projecten verzorgen wij ook.

kostenramingen

Onze transparante kostenramingen zijn eenvoudig te interpreteren voor bestuurders en besluitvormers en kunnen een prima ondersteuning zijn op de beslismomenten die cruciaal zijn voor het verloop van de kosten van een project.

quickscans

Vreeken Groep verzorgt voor u quick scans over de staat van een bepaald bouwkundig product. Dit kan een bestaand vastgoed zijn maar ook projecten in voorbereiding of uitvoering.

bouw management

Projectmanagement is de kern van de werkwijze binnen de Vreeken Groep.

huisvesting management

Vreeken Groep levert dienstverlening aan organisaties die vastgoed gebruiken of beheren en dit willen uitbesteden.

interim management

Onder te verdelen in Advies Management, Interim Management en Infra Management.

advies

Onder te verdelen in Advies Management, Interim Management en Infra Management.