bouwmanagement

project-, procesmanagement

Projectmanagement is de kern van de werkwijze binnen Vreeken Groep. Alle facetten van een project worden na zorgvuldige analyse in beheersbare componenten onderverdeeld. Met de opdrachtgever stellen we vervolgens de tijdsplanning en het budget vast, waardoor de hoofdlijnen van de projectuitgangspunten zijn vastgelegd. Deze overzichtelijke aanpak schept duidelijkheid bij de opdrachtgever en uiteraard is er de mogelijkheid om op onderdelen op tijd bij te sturen. Ieder project is inzichtelijk, meetbaar en derhalve goed beheersbaar.

ontwerpmanagement

Het ontwerpproces is een belangrijk en intensief proces, waarbij de deelprocessen technisch en financieel moeten worden afgerond alvorens naar de volgende fase te kunnen gaan. Op basis van het programma van eisen worden er ontwerpuitgangspunten geformuleerd en principe schetsen gemaakt die leiden tot een voorlopig ontwerp. Wij onderscheiden ons door in elke fase van het proces, samen met de klant, te kijken naar de keuzes en oplossingen. Vreeken Groep heeft ervaring met het ontwerp- en realisatieproces in de utiliteitsbouw, woningbouw en de civiele betonbouw.

bouwkostenmanagement

Vanaf het allereerste begin geven wij onze klanten een betrouwbaar inzicht in de te verwachten bouwkosten. Ons bouwkostenmanagement heeft enkele belangrijke pijlers: het inschatten en beheersbaar maken van risico’s, ontwerp- en product optimalisatie en transparantie.

contractmanagement

Professioneel contractbeheer en -management zijn een belangrijke pijler voor het realiseren van het beoogde resultaat, het beheersen van risico’s en kans op innovatie.

Ons doel is om een hoge kwaliteit en service te bereiken door middel van het opstellen en overeenkomen van doelgerichte contractovereenkomsten, waarbij tegen zo laag mogelijke kosten de grootst mogelijke effectiviteit bereikt wordt.

Onze taken en diensten zijn divers en variëren van het opstellen en beheren van contracten, het onderhandelen over deze contracten, het uitvoeren van marktonderzoek, het bewaken van performances tot het produceren van managementrapportages. Wij kunnen in elk traject sturing geven, van inkoop tot uitbesteding.

realisatiemanagement

Directievoering en dagelijks toezicht zijn cruciaal om de uitvoering van een project tot een succes te maken.

Als directievoerder en toezichthouder sturen wij het realisatie proces aan met de GOTIK-methode. G (geld), O (organisatie), T (tijd), I (informatie) en K (kwaliteit). Waar mogelijk visualiseren wij deze beheersaspecten zodat er duidelijk inzicht verstrekt wordt.

bouw management

Projectmanagement is de kern van de werkwijze binnen de Vreeken Groep.

huisvesting management

Vreeken Groep levert dienstverlening aan organisaties die vastgoed gebruiken of beheren en dit willen uitbesteden.

interim management

Onder te verdelen in Advies Management, Interim Management en Infra Management.

advies

Onder te verdelen in Advies Management, Interim Management en Infra Management.