huisvestingmanagement

gebouwonderhoud

Het gebouwonderhoud bestaat uit twee delen: planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud. Beide onderdelen beogen het technisch in goede staat houden van het gebouw op het afgesproken onderhoudsniveau. Dit ten behoeve van de functionaliteit, het comfort en de veiligheid van het gebouw, de gebouwgebonden installaties en het omliggende terrein. Zowel het planmatig onderhoud als het dagelijks onderhoud verzorgen wij voor u.

Vreeken Groep adviseert bij specifieke bouwkundige zaken en verzorgt meerjarenonderhoudsprognoses (MJOP) op basis van de NEN 2767. Voor het dagelijkse onderhoud zijn wij voor u de adviseur of het volledige bedrijfsbureau. Wij houden grip op het proces en geven u, door middel van een Facility Management systeem, inzicht in reparatieverzoeken, storingen en lopende onderhoudscontracten van uw gebouw(en).

gebouwbeheer

Aan de basis van onderhoud ligt gebouwbeheer voor u als eigenaar en/of als gebruiker van het gebouw. Vreeken Groep neemt haar bouwkundige verantwoordelijkheid voor uw objecten bij wijzigende wet- en regelgeving, bij het verwerken van wijzigingen in de dossiers en koppelt gerelateerde gewijzigde documenten aan elkaar op objectniveau en overkoepelend niveau.

Wij verzorgen naast het technisch beheer ook een adequaat en actueel administratief beheer.

Het bijhouden van een technisch en administratief archief bestaat uit:

  • tekeningenbeheer
  • onderhoudscontracten (o.a. brand- en alarmbeveiliging, controle blusmiddelen en noodverlichting)
  • keuringscontracten en bijbehorende rapporten
  • vergunningen
  • huur-/ verhuurcontracten
  • energiecontracten
  • financiële voortgangsbewaking van het onderhoudsbudget

strategisch advies

Wanneer de eisen van huisvesting (de vraag/prognose) worden afgezet tegen de technische staat en de omvang van de vastgoedportefeuille (het aanbod), kan Vreeken Groep inzichtelijk maken welke ingrepen technisch nog verantwoord zijn in het licht van de financiële randvoorwaarden. Hierop kan dan geanticipeerd worden door verschuiving, verbouw en/of nieuwbouw toe te passen.

bouw management

Projectmanagement is de kern van de werkwijze binnen de Vreeken Groep.

huisvesting management

Vreeken Groep levert dienstverlening aan organisaties die vastgoed gebruiken of beheren en dit willen uitbesteden.

interim management

Onder te verdelen in Advies Management, Interim Management en Infra Management.

advies

Onder te verdelen in Advies Management, Interim Management en Infra Management.