Ontwikkelmanagement

Vreeken Groep heeft ervaring met het (risicodragend) ontwikkelen van gebouwen en gebieden. Vanuit een (beleids- en stedenbouwkundige) analyse worden de mogelijkheden voor ontwikkeling onderzocht. Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar de meest optimale haalbare invulling. Vervolgens gaan we met het bevoegd gezag in gesprek om de haalbaarheid verder te onderzoeken. In dit hele proces gaan rekenen (opstal- en of grondexploitatie) en tekenen (stedenbouwkundig plan / ontwerpproces vastgoed) met elkaar hand in hand. Binnen het ontwikkelmanagement zorgen we uiteindelijk voor een onherroepelijk besluit op een omgevingsvergunning waarna de businessunit realisatie (BUR) de uitvoering verder kan verder begeleiden.

bouw management

Projectmanagement is de kern van de werkwijze binnen de Vreeken Groep.

huisvesting management

Vreeken Groep levert dienstverlening aan organisaties die vastgoed gebruiken of beheren en dit willen uitbesteden.

interim management

Onder te verdelen in Advies Management, Interim Management en Infra Management.

advies

Onder te verdelen in Advies Management, Interim Management en Infra Management.