Tijdelijke huisvesting
KBS De Pionier

 • Projectnaam: Noodunits KBS De Pionier
 • Opdrachtgever: Scholenstichting Pastoor Ariëns
 • Locatie: Maarssen
 • Oppervlakte: 350 m2 BVO
 • Sector: Primair Onderwijs
 • Omschrijving:
  Begeleiding van de realisatie van 4 extra leslokalen voor KBS De Pionier. De uitbreiding is uitgevoerd als semipermanente huisvesting door middel van units.
 • Activiteiten:
  Projectmanagement
  Indienen huisvestingsaanvraag
  Aanvraag bouw- en gebruiksvergunningen
  Offerteaanvraag en gunningsadvies
  Financiële bewaking
  Directievoering
 • Bijzonderheden:
  Korte voorbereidings- en uitvoeringstijd