Robert Huizinga

rol:

 • bedrijfsleider
 • manager Business Unit Ontwikkeling
 • (plan-)ontwikkelaar
 • projectmanager

werkveld(en):

 • overheid
 • projectontwikkelaars
 • woningbouwcorporaties

speciale expertise:

 • vastgoed- en gebiedsontwikkeling
 • principeverzoeken
 • begeleiden bestemmingsplan procedure
 • participatie 

Robert is jaren werkzaam geweest als projectleider (gebieds-)ontwikkeling bij verschillende gemeenten in de Randstad. Als projectleider weet hij personen binnen en buiten de organisatie mee te krijgen in de planvorming. Binnen het politieke speelveld weet hij de juiste wegen te bewandelen en zo besluitvorming van projecten te bespoedigen.

Na Ruimtelijke Ordening en Planologie te hebben gestudeerd aan de Hogeschool Utrecht (BBE) heeft hij als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van bestemmingsplannen en het ontwikkelen van ruimtelijk beleid binnen de overheid. Naast zijn werk als projectleider heeft Robert de Master Urban and Area Development afgerond (MSc). Met deze opleiding heeft hij zich ontwikkeld tot een planontwikkelaar van vastgoed en gebieden. Het ontwikkelen en onderhouden van assets van corporatiebezit of een grootschalige gebiedsontwikkeling in stedelijk gebied behoren tot zijn vaardigheden. 

Robert heeft voor zijn Master onderzoek gedaan naar participatie en draagvlakontwikkeling bij het behandelen van een omgevingsvergunning onder de nieuwe Omgevingswet. Door dit onderzoek heeft Robert actuele kennis opgedaan en weet dit ook voor opdrachtgevers in te zetten.

Telefoon: 06 23 83 42 11
Email: huizinga@vreeken-groep.nl

Direct contact met Robert Huizinga