gebouwbeheer

Gebouwbeheer is de onderlegger van het onderhoud en zelfs breder. Zowel voor u als eigenaar en/of als gebruiker van het gebouw. De Vreeken Groep pakt haar bouwkundige verantwoordelijkheid voor uw objecten met wijzigende wet- en regelgeving, het verwerken van wijzigingen in de dossiers en koppelt gerelateerde gewijzigde documenten aan elkaar op objectniveau en overkoepelend niveau.

Wij verzorgen naast het technisch beheer zo ook een up to date administratieve beheer, zoals het bijhouden van een technisch archief.

Het bijhouden van gebouwdossier, o.a. bestaande uit:

  • tekeningenbeheer
  • onderhoudscontracten (o.a. brand- en alarmbeveiliging, controle blusmiddelen en noodverlichting)
  • keuringscontracten en bijbehorende rapporten
  • vergunningen
  • huur-/ verhuurcontracten
  • energiecontracten
  • financiële voortgangsbewaking vanhet onderhoudsbudget