Kindcentrum Daalse Hoek

 • Projectnaam:  MFA Daalse Hoek
 • Opdrachtgevers: Scholenstichting Pastoor Ariëns, Kind & Co, Gemeente Stichtse Vecht
 • Locatie: Maarssen
 • Oppervlakte: 4.500 m2 BVO
 • Investering: € –
 • Sectoren:
  Primair Onderwijs, kinderopvang en sport
 • Omschrijving:
  Begeleiden van opdrachtgevers in de planvorming en voorbereiding op de ontwikkeling van Kindcentrum Daalse Hoek als onderdeel van de gelijknamige MFA.
 • Activiteiten:
  Projectmanagement
  Opstellen ruimtelijk, functioneel en technisch PVE
  Voorbereiden aanbesteding

 • Bijzonderheden:
  Uitvraag op basis van prestatie-eisen ten behoeve van een Design & Build aanbesteding